Yêu cầu kỹ thuật
Nhận yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, khảo sát hiện trường

Thiết kế cơ cấu
Thiết kế sơ bộ cơ cấu, khách hàng phê duyệt, thiết kế chi tiết, bóc tách bản vẽ chi tiết, mua vật tư

Gia công
Gia công, xử lý bề mặt sau gia công, kiểm soát kích thước sau gia công

Lắp ráp
Chuẩn bị bản vẽ lắp, linh kiện, lắp ráp, đi dây, điều khiển

Hiệu chỉnh, chạy thử
Hiệu chỉnh, chạy thử, khách hàng nghiệm thu

 Lắp đặt
Giao hàng, lắp đặt